Meerdere contactpersonen per relatie

Vanaf versie 2.16 ondersteunen wij per relatie het gebruik van meerdere contactpersonen en aflever- en factuuradressen. Alle facturen worden nog steeds per relatie gegroepeerd in de overzichten maar u kunt wel uw offertes en facturen aan de juiste persoon binnen hetzelfde bedrijf richten.

Ook is het vanaf nu mogelijk om documenten en bijlagen toe te voegen aan een relatie. Denk bijvoorbeeld aan een getekende overeenkomst of een opdrachtbevestiging.

Screen Shot 2014-08-21 at 07.34.47